Tietoja kirjoittajasta

Pirkko Myllylän koulutus ja työ

Pirkko Myllylä os Fiskaali syntyi Sievissä 6.4.1936. Hän aloitti koulunkäynnin Sievin Jyringin kylän kansakoulussa ja siirtyi Raudaskylän keskikoulu ja lukioon, josta kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1955. Hän suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1960 pääaineina kasvatus- ja opetusoppi sekä psykologia kummatkin arvosanalla laudatur. Kasvatustieteen ja psykologian alalla arvostetut professorit Arvo Lehtovaara ja Kai von Fieandt olivat hänen opettajinaan. Pirkko Fiskaali ja Mauri Myllylä vihittiin avioliittoon vuonna 1960. Perheeseen syntyi kuusi lasta.
Pirkko Myllylä on ollut Suomen Psykologiliiton jäsen.  Lähde: Martti Samooja Suomen Psykologit 1967. Hän on saanut Suomen Psykologiliiton hopeisen ansiomerkin 16.10.2015.

Koko työuransa ajan Pirkko Myllylä on kehittänyt henkisiä valmiuksiaan ja ammatillista osaamistaan oman erityisalansa tehtävissä. Koulutusmuotojen ja -tapahtumien luettelo on mittava. Hän on osallistunut lukuisiin Ammattikasvatushallituksen ja yliopistojen järjestämiin koulutuksiin. Opin kohteina ovat olleet muun muassa työnohjaus, kouluttajatoiminta, ryhmätyö, luova toiminta, perheneuvonta, perheterapia ja sosiaalialan opettajien käytännön opetus. Pirkko Myllylä on kokenut itselleen vaikuttavimpana professori Martti Lindqvistin  sosiodraaman ja luovan ryhmätyön koulutuksen omien kovien nuoruuden kokemustensa käsittelyssä ja niiden kääntämisessä voimavaraksi omassa opetuksessaan toisten hyväksi.

Hoitajien kesälomasijaisuus vuonna 1958 Vuorelan koulukodissa Vihdissä oli Pirkko Myllylän elämäntyölle suuntaa näyttänyt kokemus. Johtajan työtodistuksen mukaan hän osoitti työssään erityistä harrastusta vaikeahoitoisten tyttöjen kasvatuskysymyksiin. Valmistumisen jälkeen työura alkoi vuonna 1960 Helsingin kaupungin lastensuojeluviraston vs huoltotarkastajana.

Perhe muutti Ouluun vuonna 1961 aviomiehen työpaikan vuoksi. Pirkko Myllylä otti vastaan ammatinvalinnanohjaajan työn Ammatinvalinnanohjauksen Oulun piiritoimistossa toimien siinä vuosina 1961-1965. Pirkon siirtyessä perheen kasvaessa kotiäidiksi totesi esimies Jouko Mäkelä: ”Pirkko Myllylä suoriutui henkilökohtaisen ohjaustyön tekijälleen asettamista ongelmista. Tällöin hänelle ominainen aito kiinnostus nuorten pulmakysymyksiin ja kristillisestä vakaumuksesta versova lähimmäisenrakkaus ja auttamisen halu olivat selvästi nähtävissä.”

Välivuonna 1969 Pirkko Myllylä hoiti Oulun yliopiston Opettajavalmistuslaitoksen kasvatus- ja opetusopin lehtorin viransijaisuutta. Hän palasi säännölliseen työelämään Tahkokankaan keskuslaitoksen avohuollon psykologin tehtävään vuosiksi 1972-1973. Vajaamielishoitajien koulutus oli silloin vielä laitosten omana tehtävänä. Toiminta järjestäytyi Suomessa vuoden 1974 alusta ja tuli Oulussa Oulun Diakonissaopiston vastuualueelle. Pirkko Myllylä aloitti alan pioneerina koulutustehtävän Diakonissaopiston yleisaineiden opettajana vuosina 1974-1987. Vajaamielishoitajakoulutus siirtyi vuonna 1987 Oulun sosiaalialan oppilaitokselle ja Pirkko Myllylä koulutuksen mukana uuden oppilaitoksen opettajaksi.

Pirkko Myllylä sai virkavapauden vuosille 1989-1990 toimiakseen Oulun lastentarhaopettajaopistossa psykologian lehtorin viransijaisena ja palasi sitten takaisin Oulun sosiaalialan oppilaitoksen tehtäviin.

Sosiaaliala- ja terveysalan koulutustoiminta jatkui muutosten kourissa ja siirtyi vuonna 1994 Oulun seudun kuntayhtymän OSEK:n vastuulle ja Oulun seudun ammattiopiston OSAO:n järjestettäväksi. Pirkko Myllylä jatkoi työtänsä uuden työnantajan palveluksessa vanhuuseläkkeelle vuonna 1999 siirtymiseensä saakka.

Pirkko Myllylän sivutoimenluonteisista palvelusuhteista todettakoon seuraavat:

– vanhuuden psykologian ja lapsuuden psykologian tuntiopettajan viransijaisuus Oulun Diakoniaopistossa 1963-1973
– psykologian luentopiirin ohjaaja Oulun Työväenopistossa 1965-1967
– sielutieteen ja filosofian sekä uskonnon lehtorin sijaisuus Oulun yhteislyseossa keväällä1966
– sielutieteen opetus Oulun normaalilyseolla syksyllä 1966
– tuntiopettaja Oulun normaalilyseossa syksyllä 1966
– nuorisopsykologian luennot Haukiputaan työväenopistolla 1966
– tuntiopettaja Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoululla 1966-1967
– psykologian tuntiopettaja Oulun yhteislyseolla 1970-1971
– kotiavustajakurssin opettaja Oulun Ammattikoululla keväällä 1972
– psykologian tuntiopettaja Toppilan yhteislyseolla 1970-1971

Näistä palvelusuhteista saamissaan työtodistuksissa tuodaan esille mm seuraavaa: ”Pirkko Myllylän luennot ovat olleet havainnollisia ja selviä. Opettaja on kohdellut oppilaitaan luontevasti ja ystävyydellä. Hänen sopivuus ihmistuntemusta korostavan opetuksen antamiseen on todettu mielihyvällä.”

Pirkko Myllylä saa vielä jatkuvasti mieltä lämmittävää palautetta ja halauksia kohtaamiltaan aikuiskoulutuksen oppilailta koko pitkän työuran ajalta. Niissä tuodaan esille oppituntien välittömyys sekä vuorovaikutus opettajan ja oppilaiden välillä. Yleinen tunnustus on myös kiitollisuus oppilaan saamasta myönteisestä vaikutuksesta ja vastauksista hänen omaa työelämäänsä koskeviin ja hänen henkilökohtaisiin kysymyksiinsä.

Pirkko Myllylän ammattiosaaminen ja hänen ominaisuutensa ovat olleet työelämästä irtautumisen jälkeen jatkuvasti kysyttyjä ihmisten välisessä luottamuksellisessa kanssakäymisessä.  Pirkon puhelin on ”palveleva puhelin”. Hän on tuonut ajatuksiaan esille myös jatkuvalla kirjoittamisella eri tarpeisiin. Hän on julkaissut kirjat Huomenna isä tulee 2006 ja Piilosilla  -Lasta ja lapsuutta etsimässä 2011. Edellinen kirja kertoo lapsen elämästä ja kokemuksista sota-aikana ja jälkimmäinen aikuisen ja lapsen yhdessäolosta ja vastakkaisuudesta, vanhusten ja lasten kohtaamisen tärkeydestä sekä ihmisen iän kerroksellisuudesta.

Oulussa  22.9.2015
Mauri Myllylä